Pirkėjas turi teisę pateikti skundą dėl prekės ne vėliau kaip per 2 metus nuo prekės gavimo dienos. Tai reiškia, kad „Motley Denim“ per 2 metus nuo tos dienos, kuomet pirkėjas gavo prekę, turi išnagrinėti jo skundą. Tačiau tai nereiškia, kad „Motley Denim“ privalo taisyti arba pakeisti blogą prekę. Teisė pateikti nusiskundimą nėra tas pats, kas garantija.

Nusiskundimo pateikimas visada prasideda nuo to, kai klientas „Motley Denim“ parodo, kad prekė nusiskundimo pateikimo metu yra bloga.

Klientas gali pateikti skundą dėl produkto tik susisiekęs su „Motley Denim“ elektroniniu paštu ir atsiųsdamas blogos prekės nuotraukas. Jeigu defekto neįmanoma pamatyti nuotraukoje, klientas turi aiškiai aprašyti, kas yra blogai su preke. Blogos prekės, grąžintos „Motley Denim“ be išankstinio susisiekimo elektroniniu paštu, bus laikomos paprastu grąžinimu pagal mūsų parduotuvėje galiojančią prekių grąžinimo politiką.

Jeigu tai, ką klientas tvirtina esant defektu, iš tiesų yra prekės dizaino dalis, „Motley Denim“ neprivalo nagrinėti kliento nusiskundimo dėl prekės. Tokiu atveju klientas gali pasirinkti paslikti prekę arba ją grąžinti, vadovaujantis dabartine mūsų parduotuvėje galiojančia prekių grąžinimo politika.

Prekė jau sugadinta pristatymo metu:

Prekėms, kurios jau būna sugadintos pristatymo metu ir kurioms vis dar galioja teisė būti grąžintoms (perskaitykite mūsų prekių grąžinimo sąlygas: https://www.motleydenim.lt/grazinimo-ir-keitimo-salygos/), klientas gali nuspręsti, ar pageidauja:

  • Grąžinti prekę ir atgauti visą sumokėtą sumą.
  • Pakeiskite prekę į kitą tokią pačią ar panašią prekę.
  • Prašyti, kad prekė būtų sutvarkyta, jeigu tai galima padaryti už pagrįstą sumą, kurią apmokės „Motley Denim“.

Prekės, kurioms kas nors nutinka per 6 mėnesius nuo jų gavimo.

Prekėms, kurioms kas nors nutinka per 6 mėnesius nuo jų gavimo dienos, „Motley Denim“ parduotuvė turi atlikti įvertinimą, ar prekei kas nors nutiko dėl įprasto, ar neįprasto jos naudojimo, blogų pristatymo sąlygų, neteisingos prekės priežiūros ar bet kokios kitos priežasties, taip pat nustatant, ar ji tokia jau nebuvo prekės pristatymo pirkėjui metu. Jeigu „Motley Denim“ parduotuovė negali to įrodyti, tuomet parduotuvė: 

  • Pirmiausiai, pataiko prekę per pagrįstą laiko periodą, panaudojant pagrįstą pinigų sumą „Motley Denim“.
  • Antra, pakeičia blogą prekę į kitą tokią pačią arba panašią prekę.
  • Trečia, jeigu klientas pageidauja pasilikti blogą prekę, pasiūlo jam pagrįstą kompensaciją.
  • Ketvirta, grąžina klientui visą už prekę sumokėtą sumą po to, kai klientas grąžina blogą prekę.

Prekei kas nors nutinka po 6 mėnesių nuo jos gavimo

Tokioms prekėms, kurios kas nors nutinka po 6 mėnesių nuo to laiko, kai klientas ją gavo, pirkėjas turi įrodyti „Motley Denim“, kad prekė jau buvo bloga tuo metu, kai jis ją gavo. Jeigu klientas gali tai įrodyti, „Motley Denim“ įsipareigoja nagrinėti skundą tokiomis sąlygomis, kaip paaiškinta aukščiau. Jei klientas negali įrodyti, kad prekė buvo bloga pristatymo metu, „Motley Denim“ neprivalo sutvarkyti, pakeisti, kompensuoti ar grąžinti pinigus už tokią prekę.

EU Online Dispute Resolution

Prekė pridėta į Jūsų pirkinių krepšelį

IšsiregistruotiTęsti apsipirkimą
Prekės